Dansk Sneppeklub

Download ansøgningsskemaet til Dansk Sneppeklub her.

Udfyld skemaet og send den retur til admin@dansksneppeklub.dk eller til Hardy Stensgaard, Skolegade 30, DK-6940 Lem.


Man bedes være opmærksom på, at et lille gebyr vil blive opkrævet, til dækning af de små udgifter, som klubben har. Prisen er fastsat til kr. 250,00 som er et fast engangsgebyr, der skal betales ved medlemsskab. Prisen dækker en diplom samt et sneppe emblem. Sidste ansøgningsfrist er 31. marts 2021 for at komme i betragtning til næste behandlingsrunde.

                           NYT FRA Skoven 2019/2020


Jagtsæsonen 2019/20 er netop overstået og muligheden for reguleringsjagt er stadig en dejlig mulighed for at komme ud og få frisk vind på kinderne og alle, som har muligheden, opfordres til at forlænge sæsonen inden jagtudstyret pakkes ned.

Den milde vinter og antræk til et tidlig forår giver allerede, på nuværende tidspunkt, jægeren med stående hund, mulighed for at fortsætte hundetræningen på agerhønsene, som allerede nu kan opleves som stand-par på markerne.  Dette er en perfekt mulighed for at fortsætte hundens arbejde og vedligeholdelse af de nødvendige egenskaber, hos den stående hund, som giver nogle af de unikke oplevelser som jæger, når troldfuglen begynder sit træk mod syd, sidst på efteråret.


De trækkende snepper begyndte at vise sig på den danske jord, allerede den 22. oktober hvor flere snepper blev spottet i de tidlige morgentimer lange vejene. Sneppefaldet ramte Danmark i de følgende dagene og de store flotte parader i weekenden 26. og 27. oktober bekræftede med tydelighed at Troldfuglen var ankommet og sneppefeberen ramte os alle.


November blev til en konstant træk af snepper fra nord, hvor nogen oplevede en on-going sneppefald og andre måtte misundeligt se til, at troldfuglen valgte andre trækruter og rastepladser end deres såt. December bar præg af mindre antal snepper men et mindre sneppefald midt på måneden og igen lige efter julen, fik resten af sæsonen til at virke fornuftigt men ujævnt fordelt i landet.


Den danske vinter har mildest talt ikke været tilstede, men hvilken betydning, den våde efterår og den manglende kulde, har påvirket trækket, kan man kun gisne om. Hvad den får af betydning for jagtudbyttet bliver spændende. Kigger man på de sidste 3 år, hvor vinteren 16/17 var tør og 2,3 grad over normalt gennemsnit, vinteren 17/18 var lidt koldere men tør og 1,9 grad over normalt gennemsnit og vinteren 18/19 var tør og 2,9 grad over normalt gennemsnit, så har vi oplevet i år oplevet en tilsvarende høj gennemsnitstemperatur. Holder vi dette op imod nedlagt udbytte i samme periode, så ser den næsten identisk ud. Sæsonen 2016/17 kastede 38.789 snepper af sig. 2017/18 vidste et udbytte på 39.117 snepper og sæsonen 2018/19 blev der indrapporteret 39.914 nedlagte snepper.


2018/19 sæsonen bød og på 5 nye medlemmer af Dansk Sneppeklub's Wall of Fame, der alle leverede en ægte dublé foran 2 vidner. Stort tillykke til Jan Nymark, Sæby, Kaj Egon Jensen, Munkebo, Nicolai Koch, Kolding, Tommy Villadsen, Herning samt Michael Jørgensen, Oksbøl – Må Diana være med Jer.


Har du eller har du været vidne til en dublé på en af dine jagter med 2 vidner, så hent ansøgningen på www.dansksneppeklub.dk og send den ind på admin@dansksneppeklub.dk senest 31. marts 2020 for at komme i betragtning for indeværende jagtsæson.


Dansk sneppeklub ønsker alle sneppejæger tillykke med de flotte billeder, Jeres parader og de gode historier, som I har delt med os alle. Stort tillykke med de nedlagte snepper og ikke mindst et kæmpe stort tillykke til alle nye sneppejægere, som i år har nedlagt det ypperste vildt af alle.  En historie er først begyndt og må den byde på mange gode historier fremover.


Må Diana være med Jer.


                         Ny Sneppejæger -

               Lad oplevelsen være sneppen

                        og jægeren værdig


Mange traditioner og ritualer er forbundet med jagten på sneppen eller Troldfuglen, som også er yndet brugt. Fra hvert egn til hvert konsortie kan

man se variationer af ritualerne når man udfører "nedlæggelsen af en jægers første sneppe".

Mange meninger haves, om hvilke ritualer der skal benyttes på de enkelte jagter, mange har en mening om, hvad det er, der er den oprindelige

tradition er for jægeren, som nedlægger sin første sneppe. Men når alt kommer til alt, så stammer ritualerne og traditionerne fra, at ære sneppen eller Troldfuglen og alt dens mystik, som den gennem tiden har frembragt.


De første ritualer dukker op i slutningen af 1790'erne hvor det bl.a. beskrives med hvordan sneppen sugede næringen ud af Moder jord, med sit kraftige og lange næb, når den fouragere om natten. Jægeren viste sin underdanighed og ære, ved symbolsk, at sætte munden mod gatten og lade næringen fra Moder jord gå igennem sneppen til jægeren.

Omkring 1900 tallet beskrives der fra et område på midt Sjælland at "Jægeren, som nedlægger sin første sneppe, skal tage den op i næbbet, holde den mod vinden, kysse den i gatten og derefter hænge den i jagttaskens første galge; det skulle bringe jagtlykke"

 

I begyndelsen af det 1900'ende århundrede dukker de første beskrivelser op, hvor jægeren ikke kysser gatten men brystet. Det beskrives at Jagtens Herre lader sneppen, liggende i herrens hat, blive kysset på brystet af jægeren, der nedlægger sin første sneppe, for at ære, den kongelige fugl. Ændringen bør ses i lyset af kongehusets ønske, hvor, årets første sneppe, blev sendt til kongehuset og fra, at vise æren til Moder jord, begyndte jægerne nu, med kysset på brystet, at vise sin ære til kongehuset.


Ritualerne og traditionerne har givet os mange muntre timer og rigtige mange gode historier, som sjældent glemmes. Hvad enten det har været for morskabens skyld eller i troen om faste traditioner. Vi har, som jægere, altid været opmærksomme på, at skabe rammerne og fastholde gode gamle traditioner.

Mange parader slutter jagten med jagthornens hyldest til sneppen, hvor jagtlederen bagefter, til stor morskab til de resterende jægere, masserer sneppen, så flokkens nyeste sneppejæger kan kysse gatten.

 

Sneppen, som rangere højest på vores vildtparader, bør æres som den kongelige fugl den er og ikke som et genstand for manglende respekt og et redskab til jægernes morskab. Dansk Sneppeklub ønsker at tilkendegive vores respekt til det mest ædle stykke fuglevildt og opfordre alle til ligeledes at dele denne respekt for sneppen.


Lad de nye kommende sneppejægere føle oplevelsen af det helt specielle – at nedlægge den første sneppe uden at blive gjort til grin. Lad jagtens vært lægge sneppen i hans hat og mens lyden af ”sneppens død” blæses i jagthornene, kysses sneppen på brystet af den nyfødte sneppejæger, til ære for det ædleste af alt fuglevidt.


Vi håber alle vil dele vores respekt til sneppen.

Jægernes Galleri

Sneppen, Kongefuglen eller Troldfuglen, lynhurtigt og flaksende og til tider omgivet af så meget mystik at den nærmer sig status af fabeldyr.. Ingen ser den komme, som lyn fra en klar himmel, falder den ud af himlen og ned i skovbunden. Altid en flugt, hvor du kun hører flaksende vinger eller skyggen mellem 2 træstammer.

Jægeren elsker den. Jagten på den uberegnelige fugl drager og får passionen eller besættelsen frem i enhver.


Dansk Sneppe Klub er en fortsættelse af den tidligere eksklusive klub af de få jæger som har formået at udføre en ægte doublè, hvor 2 snepper har været i luften samtidig og 1. og 2. skud er afgivet i en fortsat bevægelse uden nedtagning af bøssen mellem skuddene.


Skulle du være en af de dygtige medlemmer af den tidligere klub eller kender du en, vil gruppen bag Dansk Sneppe Klub gerne kende dig . Vi kan kontaktes via  denne hjemmeside.


Vi er ved at have kontrol på de fleste medlemmer fra den tidligere klub, men et større hul fra medlem nr. 100 til medlem nr. 117 mangles stadig. Kender man en eller er man en af de dygtige jæger, som blev medlem og ikke står nævnt i "Wall of Fame", er vi stadig interesseret i at høre fra Jer.


    Knæk og bræk og må Diana være med Jer alle.


                                                                                                                    Jagtsæson 201872019


Sneppesæsonen blev for alvor sat i gang den 25. oktober i år med flere gode opfløj og nedlagte Troldfugle til følge. Mange var efterfølgende ude men den første sneppefald ramte op til weekenden d. 3. – 4. november, hvor flere kunne berette om mange opfløj og mange nedlagte fugle. Spændingen, der opstår, når de første beretninger om sneppernes kommen, får enhver jæger helt op på mærkerne over den mindste lyd, der bare kunne minde om en lettende troldfugl. Skytterne på deres post, kigger febrilske efter skyggen mellem træerne, når driverne råber ”Sneppe”

Jagtsæsonen 2017/18 bød på 10 nye medlemmer af Dansk Sneppeklub, som for mange er en drøm, man forfølger. Thomas Byskov, Ib Mikkelsen, Troels Pedersen, Michael Frænde, Jens Gavnbo, Peder H. Nielsen, Jesper Grønne, Frederik Aakær Staun, Erik Knudsen samt Mike Fabricius blev alle tilsmilet Diana’s lykke og med dygtighed, formåede de at præstere en ægte dublé. For Alle er sneppesæsonen først begyndt og mange situationer vil komme, hvor jægeren får 2 Troldfugle op på samme tid. Dygtigheden vil vise om dubléen vil blive fuldendt og muligheden for optagelse i Dansk Sneppeklub, en realitet.

På Dansk Sneppeklubs hjemmeside kan alle dygtige medlemmer findes under ”Wall of Fame” men endnu mangles der enkelte medlemmers navne for at vi kan fuldende listen over tidligere medlemmer. Det opfordres stadig til at skrive til Dansk Sneppeklub, hvis man har kendskab til en, som ikke er nævnt på listen.

Skulle Du, være i den situation, at du allerede har dubleret Troldfuglen, vil Dansk Sneppeklub, gerne høre historien og skule du opfylde kriterierne med 2 vidner og en afvikling hvor bøssen ikke forlader skulderen mens 2 snepper dubléers, har Du mulighed for at ansøge om medlemskab af Dansk Sneppeklub. Ansøgningsskemaet ligger på forsiden til download.

Dansk Sneppeklub er ved at få lavet en ny hjemmeside, som får et helt andet udseende. Hertil har vi brug for så mange billeder fra situationer ude fra jagterne. Det kunne være en fantastisk stand foran sneppen, Sneppen, der fouragere i skovkanten eller på marken, trofæbilledet efter jagten, opskrifter med billeder eller hvad der falder jer i tankerne. Billederne kan sendes på mail til admin@dansksneppeklub.dk. Vi håber alle vil bidrage i forskellige henseende. Vi får brug for alle, som kan bidrage til at fuldende en hjemmeside, som vil være værd at komme forbi.

Tiden er også inde, hvor vi begynder at samle så mange oplysninger omkring vores snepper. For tiden er sneppens alder og køn oppe og vende. Dansk Sneppeklub vil i kommende sæson få lavet en let forståelig vedledning til at aldersbestemme snepperne samt hvilken køn, Troldfuglen har. Vores nye hjemmeside vil tage fat i disse opgaver, men allerede nu, kunne vi tænke os at modtage et billede af en udstrakt vinge samt længden, målt i cm, på sneppen næb, målt fra næseroden. Her kan både Facebook og mail bruges

Sidste tiltag, som Dansk Sneppeklub starter op i denne jagtsæson, bliver en tilkendegivelse, i form af et diplom til nye sneppejægere, som kan rekvireres mod historien på dagen, et billede af kysset samt betaling af portoen for forsendelsen. Senere på sæsonen vil Dansk Sneppeklub bringe ny-jægeren op igen.

Dansk Sneppeklub ønsker alle knæk og bræk med jagten og må Diana være med Jer alle.