Ganske få har været forundt Diana’s lykke og har foretaget en ægte dublé af skovsneppen og endnu færre har formået bedriften foran 2 vidner, hvor 2 snepper har været i luften samtidig og 1. og 2. skud er afgivet i en fortsat bevægelse uden nedtagning af bøssen mellem skuddene.

Er du én af en lille eksklusiv skare af meget dygtige og heldige jægere, som Diana har forundt den unikke oplevelse at dublere vort fornemmeste stykke flyvende vildt Scolopax Rusticola, Skovsneppen, så har du mulighed for at søge om medlemskab af Dansk Sneppeklub.

Dansk Sneppeklub åbner også muligheden for ansøgning af medlemskab for de Jægere, som går den enkelte mands jagt og stadig formår at udføre en ægte dublé. Mange har ikke vidner til deres sneppedublé, men har investeret i et kamera, som kan bevidne bedrift. Skulle denne optagelse vise en tydelig sekvens af en ægte dublé, vil denne video udgøre vidnernes tilstedeværelse. Videoen skal uploades eller sendes til Dansk Sneppeklub før en ansøgning bliver gyldig.

Med medlemskabet følger opgaven som ambassadør for skovsneppen, den danske sneppejagtsamt at udvise og formidle respekten for sneppen, som vi i Dansk Sneppeklub værdsætter så højt.Dansk Sneppeklub vil gerne være synlige ude i det danske, blandt jægerne og andre der interessere sig for sneppejagten og sneppen og har derfor brug for alle som kan og vil være med til at bringe de gode historier ud til andre Jægere. Vi håber at du vil være med til at bidrage til dette, ved gå forrest og fremtræde som et godt eksempel for Dansk Sneppeklub og vise vores med-jægere respekten for vores skønne fugl. 

Dansk Sneppeklub samler alle ansøgninger til og med udgangen af marts, hvorefter ansøgningerne bliver gennemset, Dansk Sneppeklub vil bruge din billede/video sammen med jagtberetningen i forbindelse med optagelse i og offentliggørelse af medlemskab af Dansk Sneppeklub på Dansk Sneppeklubs webside og dens sociale medier.

Ved en bekræftet optagelse af Dansk Sneppeklub, kan et diplom og emblem erhverves for kr. 350,00, som bliver nærmere specificet ved en velkomst mail.

Der kan ansøges om medlemskab af Dansk Sneppeklub med nedenstående formular.

    Været forundt Diana’s lykke og foretaget en ægte duble af skovsneppen foran 2 vidner, hvor 2 snepper har været i luften samtidig og 1. og 2. skud er afgivet i en fortsat bevægelse uden nedtagning af bøssen mellem skuddene.

    Witness 1 Information    Witness 2 Information    Please write your signature in the box below

    application formular upload "billede"