Oculi - sneppedagen
Hans Kristensenhk@bogjagt.dk

På tredje fastesøndag inden påske indledes messen i den katolske kirke således: "Oculimeisemper ad dominum", mine øjne er stedse rettet mod Herren. Derfor har dagen i kirkens kalender fået navnet Oculi, ligesom de øvrige fastesøndage også har navn efter messens indhold.

Men for generationer af jægere var Oculinemlig især kendt som den søndag i foråret, hvor snepperne trak: ”Oculi, da kommen sie”, hed det nemlig i en længere tysk remse, som der også var mange danske jægere, der kunne udenad, dengang kendskabet til tysk sprog og til kirkens højtidsdage var mere udbredt - og sneppejagt om foråret var en mulighed.

Remsen lyder:

Reminiscere  – putz die Gewehre (puds geværerne);
Oculi – da kommen sie (dér kommer de);
Laetare – das ist das Wahre (det er det sande);
Judica – sind sieauchnoch da (er de her også stadig);
Palmarum – trallarum(på det jævne),
Quasimodogeniti – Halt, Jäger, halt, jetztbrütensie! (stands, jæger, stands, nu yngler de).
Sidstnævnte er 1. søndag efter påske.

Der ligger en underspillet underfundighed i remsen: Dens enkelte punkter står som om det er fakta. Men når man så tænker på, at påsken, og dermed den forudgående faste, jo falder forskelligt fra år til år, ja så er remsen sådan set mest af alt en understregning af sneppetrækkets uforudsigelighed.

Ved du mere? Denne tekst baserer sig på en gennemgang af den eksisterende viden. Kender du andre huskeregler for sneppens ankomst om foråret, så meld gerne tilbage på hk@bogjagt.dk