Hans Kristensen hk@bogjagt.dk

Kongesneppen

Kongesneppen hed den første forårssneppe, som en jæger afleverede til hoffets husholdning efter 1. marts. Traditionen blev indført under Frederik VII, der var konge i årene 1848-1863. Den heldige jæger fik en præmie på 5 rigsdaler, senere 10 kroner, og en hilsen fra hoffet. Ordningen ophørte efter 1972, hvor sneppen blev fredet i forårstiden. 

 

Traditionen med Kongesneppen blev indført under Frederik VII, der var konge i årene 1848-1863. Den hænger uløseligt sammen med den danske forårsjagt på skovsnepper. Reglerne var enkle: Den, der, tidligst den 1. marts, leverede den første forårssneppe til den kongelige husholdning, kunne se frem til en kontant præmie og et takkebrev fra hoffet. De snepper, der blev modtaget efterfølgende, indgik også i det kongelige taffel, men afsenderen måtte da nøjes med et takkebrev.

En af dem, der troligt sendte snepper ind, var Bent Gad Simonsen, der i 1930’erne var skovfoged i Jægerspris-skovene på Nordvestsjælland. Han har efterladt denne lille, men intense skildring, der indledes med, at han 1. marts nedlægger en sneppe i et snupskud. ”Da Lady, logrende med hele bagdelen, kommer med fuglen, føler man, at nu er det forår; man er igen mellem sneppejægerne! Livet er dejligt! Den Store Ånd være lovet! Næste dag sendes en lille pakke adresseret til "Hofholdningen, Amalienborg". Det er gammel skik at kappes om at sende den første sneppe som en forårshilsen til kongen. Men blev det den første? Jo, en enkelt gang blev den det gennem årene”.

 

Traditionen med kongesneppen er også omtalt af andre jagtforfattere som Boganis i 1889 (der omtaler den oprindelige præmie på fem rigsdaler, gældende til 1875) og Svend Fleuron i 1908 (hvor præmien var ti kroner). Også den nobelprisvindende danske forfatter Henrik Pontoppidan har skildret traditionen med kongesneppen i en af sine romaner.

Den sidste kongesneppe, der blev leveret, var ret beset en dronningesneppe. Da Kong Frederik IX var død i januar 1972, var det den nye dronning, Margrethe II, der modtog sneppen i marts det år og kvitterede med de traditionelle ti kroner. Men skiftet på tronen faldt sammen med beslutningen om, at skovsneppen skulle fredes om foråret. Siden da har regenten derfor måttet klare sig uden forårssnepper på menuen.