Forskellige informationer og billeder hentes fra alle mulige hjemmesider og kan derfor ikke altid kontrolleres. Skulle der dukke oplysninger op, som enten modbeviser eller bekræfter de oplysninger her på websiden eller er der nogen som skulle have ophavsrettigheder på uploadede billeder uden at være krediteret, bedes man sende en besked via ”kontakt formularen” eller via mail: admin@dansksneppeklub.dk med en beskrivelse grundlaget for henvendelsen."

 Forårssnepper

”Når rævens pels ikke længere er noget værd, og Mikkel bør have fred af hensyn til dens familieliv, begynder skovens jægere at 

Oculi

På tredje fastesøndag inden påske indledes messen i den katolske kirke således: "Oculimeisemper ad dominum",  mine øjne er stedse rettet mod Herren

Ny Sneppejæger

Mange traditioner og ritualer er forbundet med jagten på sneppen eller Troldfuglen, som også er yndet brugt. Fra hver egn til hvert konsortie kanman